komornik wrocław krzyki

KANCELARIA

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Jarosław Zawadzki
Kancelaria Komornicza nr XXV we Wrocławiu

komornik wrocław krzyki

Witam na stronie poświęconej zagadnieniom egzekucji sądowej.

Nazywam się Jarosław Zawadzki i jestem komornikiem we Wrocławiu od 2017 r. Od 2001 r. pracowałem w kancelarii komornika jako pracownik biurowy, aplikant i asesor. Moje doświadczenie i wiedza egzekucyjna połączona z nowoczesnymi systemami wspomagającymi pracę, pozwala mi rzetelnie wykonywać obowiązki komornika sądowego. Najważniejszym atutem kancelarii są pracownicy z wieloletnią praktyką, którzy wspomagają moje działania. W ramach swojej pracy korzystamy z licznych rozwiązań informatycznych ułatwiających i przyspieszających proces uzyskiwania informacji na temat majątku dłużnika, jak również pozwalają poprawić wymianę informacji pomiędzy komornikiem i wierzycielem. 

Dysponujemy autorskim programem raportowania oraz wykorzystujemy dostępne usprawnienia techniczne, w tym dostęp do :

  • e-sąd/EPU – elektroniczny sąd – umożliwiający egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie informatycznym tytułów wykonawczych.
  • CEPIK 2.0 – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – umożliwiający uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
  • OGNIVO – umożliwiający poszukiwanie rachunków bankowych oraz natychmiastowe zajęcia rachunków.
  • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – umożliwiająca poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużników.
  • CBDKW – Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektroniczny dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiający ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.
  • CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  • SISP – System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON).
  • KRS online – Krajowego Rejestru Sądowego.
  • EPUAP – sprawna komunikacja z organami administracji publicznej.
  • Komornik IT – pakiet narzędzi wspomagający pracę komornika.
Warto zaznaczyć, że komornik sądowy działa na ściśle określonym terenie. Jest funkcjonariuszem publicznym, którego głównym obowiązkiem jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Stworzona strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny. Istnieje, aby w rzetelny i dostępny sposób przybliżyć Państwu podstawowe zasady pracy komornika sądowego oraz umożliwić dostęp do informacji stanowiącej przedmiot działalności kancelarii.

Na stronie znajdują się m. in.: ogłoszenia o licytacjach, formularze wniosków egzekucyjnych, zakres, w jakim kancelaria komornika świadczy swoje wsparcie.

Kontakt

Godziny pracy

komornik wrocław krzyki

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki